Curla mera!


I samarbete med Moderna Försäkringar

Photo: Preggers


Curla mera!

30 är det nya 20, det är sedan gammalt. Och det är bra på många sätt, inte bara att man är ung i sinnet. Med Moderna Försäkringars barnförsäkring försäkrar du ditt barn ändå upp till 30 år.

Att vara ung längre, ha barnasinnet kvar, ålder är bara en siffra… och så vidare. Vi säger det hela tiden, och hos Moderna Försäkringar har det en faktisk innebörd. Jämfört med de allra flesta försäkringsbolag som försäkrar barn upp till 25 år, har Moderna valt att förlänga den tiden ända upp till 30 år. 

 Varför ska ens barn vara försäkrat ända till 30 år?

– När barnförsäkringen slutar gälla får man oftast hem ett erbjudande om att ersätta den tidigare barnförsäkringen genom att teckna en olycksfalls- eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Men en barnförsäkring ger ett mer komplett skydd, och eftersom unga personer tenderar att resa mer, utbilda sig längre och börja arbeta senare, tycker vi på Moderna att man ska kunna teckna en barnförsäkring som gäller ända upp till 30 år, säger Charlotta Weithz, expert på barnförsäkringar hos Moderna Försäkringar.

En annan orsak är teckna försäkring upp till 30 är att färre 25-åringar väljer att försäkra sig.

– Vi vet att fler 30-åringar än 25-åringar fattar det kloka beslutet att teckna en ny försäkring som ger ett ekonomiskt skydd om man skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka. Så resultatet av en förlängning av barnförsäkringen blir färre oförsäkrade unga svenskar, vilket vi ser som väldigt positivt, säger Charlotta Weithz. 

Varför ska man som förälder teckna en barnförsäkring?

– Barn som drabbas av sjukdom eller skada och aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning får låg ersättning av samhället – de får leva på en garantiersättning*. En barnförsäkring kan i ett sådant fall ge ett ekonomiskt stöd på flera miljoner kronor, något som kort sagt förändrar barnets förutsättningar till ett bra liv radikalt, säger Charlotta Weithz.

Räcker inte kommunens barnförsäkring?

– Nej, den försäkring som förskole- och skolbarn har via kommunen gäller oftast bara för olycksfall, inte för sjukdomar. Samtidigt visar statistiken att fler barn får bestående men på grund av sjukdom än olycksfall, varför det är ett viktigt komplement med en privat barnförsäkring. I många av landets kommuner gäller dessutom kommunförsäkringen inte på fritiden, säger Charlotta Weithz. 

Om du tecknar en Gravidförsäkring Large kommer du få ett erbjudande om att teckna en barnförsäkring redan i vecka 37. På så sätt är du garanterad en barnförsäkring!

*Garantiersättningen för en 27-åring som inte har jobbat är i dag 8 400 kronor före skatt i månaden.

Källa: Försäkringskassan.